كسب ركورد 144 ذوب در آجرهاي AMC مجتمع فولاد مباركه

كسب ركورد 144 ذوب در آجرهاي AMC مجتمع فولاد مباركه

شركت فرآورده هاي نسوز پارس بعنوان اولين توليد كننده آجرهاي AMC در ايران ، موفق به كسب ركورد 144 ذوب در پاتيل هاي مجتمع فولاد مباركه گرديد.

اين شركت در سالهاي گذشته با تعامل نزديك با واحد نسوز مجتمع فولاد مباركه در زمينه هاي مختلف و در جهت ارتقاء ذوب مواد نسوز اقدام به تعريف پروژه هايي نموده كه اين محصول يك مورد از اين موارد است.

در اين راستا و در ادامه روند رو به رشد كاركرد محصولات، هم اكنون نيل به ركورد 200ذوب جهت آجرهاي AMC هدف قرار گرفته و در برنامه كاري اين شركت قرار دارد كه با تحقق اين هدف، نسوز پارس خواهد توانست در سطحي برابر با بهترين شركت خارجيEHI )) در مجتمع فولاد مباركه مطرح گردد.

از جمله ديگر پروژه هاي در جريان مي توان به آجرهاي لايه كاري كوره هاي قوس 1200 ذوبي و جرم هاي مورد استفاده در كوره هاي قوس اشاره نمود.

کد خبر: 28
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3386