دريافت CERTIFICATE رسمي به جهت كاركرد مناسب آجر پارسيتك 80 NS

دريافت CERTIFICATE رسمي به جهت كاركرد مناسب آجر پارسيتك 80 NS

شركت فرآورده هاي نسوز پارس به جهت كاركرد مناسب و قابل توجه آجر پارسيتك 80 NS

 (12 ماه ) و آجر پارسينل 80   ( 24 ماه ) مورد تقدير و موفق به اخذCERTIFICATE  رسمي از شركت سيمان بهروك يزد گرديد.

کد خبر: 33
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3086